Ερεχθέας

Ο μυθικός βασιλιάς της Αθήνας και θεμελιωτής των Παναθηναίων Αγώνων..

Σύμφωνα με μία παράδοση, ο Ερεχθέας ήταν ένας ήρωας και βασιλιάς της Αθήνας. Επιστρέφοντας από την Αίγυπτο με σιτάρι, σύμβολο ευημερίας, βοήθησε την πόλη την εποχή που αντιμετώπιζε λοιμό. Αναγνωρίζοντας τις προσπάθειές του, οι κάτοικοι της Αθήνας τον ανέδειξαν ως ηγέτη και βασιλιά. Καταρρίπτοντας τους παλιούς τίτλους "Κεκροπίδες", επινοήθηκε το νέο όνομα "Αθηναίοι" για τους κατοίκους της πόλης.

Επιπλέον, ο Ερεχθέας συνδέεται με την ίδρυση των μυστηρίων στην Ελευσίνα και τη διοργάνωση των Παναθηναίων, μιας μεγάλης γιορτής που τιμούσε την θεά Αθηνά. Ανάλογα με την παράδοση, ο πατριωτισμός και η σχέση του Ερεχθέα με τη θεά Αθηνά προέρχονταν είτε από την ανατροφή του από τη θεά είτε από το γεγονός ότι ήταν γιος του Ηφαίστου και της Γαίας, δηλαδή θεού και θνητής.

Όσον αφορά την οικογένειά του, υπάρχουν διάφορες παραλλαγές. Σε μία παραδοσιακή εκδοχή, ο Ερεχθέας παντρεύτηκε τη νύμφη Πραξιθέα και μαζί απέκτησαν τρεις γιους (Κέκροπα, Πάνδωρο και Μητίωνα) και τέσσερις κόρες (Πρόκνη, Κρέουσα, Χθονία και Ωρείθυια). Άλλες εκδοχές προσθέτουν ή αλλάζουν τα ονόματα των παιδιών.

Τέλος, αναφέρεται και ένας διαφορετικός μύθος που αναφέρει ότι ο γιος του Ερεχθέα ήταν ο Πανδίονας. Αυτή η εκδοχή αναφέρει ότι ο Πανδίονας είχε δύο γιους (Ερεχθέα και Βούτη) και δύο κόρες (Πρόκνη και Φιλομήλα). Ο Ερεχθέας κληρονόμησε το βασίλειο, ενώ ο Βούτης έγινε ιερέας της Αθηνάς και ιδρυτής της οικογένειας των Βουταδών ή Ετεοβουταδών, που αποτέλεσαν κληρονομικούς ιερείς της θεάς.

Ο Ερεχθέας αντιμετώπισε τους Ελευσινίους και τους Θράκες, με αρχηγό τον Εύμολπο, με τον στρατό του. Προκειμένου να εξασφαλίσει τη νίκη, ο Ερεχθέας θυσίασε μία από τις κόρες του, σύμφωνα με ένα χρησμό του μαντείου.

Σύμφωνα με τη συνέχεια της παράδοσης, οι αδελφές της θυσιασμένης κόρης αυτοκτόνησαν, εκτελώντας τον όρκο που είχαν κάνει μεταξύ τους. Η μάχη αυτή δεν είχε ευτυχές τέλος για κανέναν. Σε μία άλλη παραλλαγή της ιστορίας, αναφέρεται ότι ο Εύμολπος σκοτώθηκε μαζί με τους δύο γιους του κατά τη διάρκεια της μάχης.

Αμέσως μετά τη μάχη, σύμφωνα με την παράδοση, ο Δίας κεραυνοβόλησε τον Ερεχθέα, απαντώντας έτσι στην παράκληση του Ποσειδώνα. Αυτό συνέβη επειδή ο Εύμολπος ήταν γιος του Ποσειδώνα και ο Δίας ανέλαβε να τιμωρήσει τον Ερεχθέα για τον χαμό του παιδιού του.