Πέλοπας

Ο μυθικός βασιλιάς με τη δοκιμασία του Ιππόδρομου και τον τραγικό καταραμένο οίκο των Ατρειδών.

Ο Πέλοπας ήταν γιος του Τάνταλου, ο οποίος ήταν βασιλιάς της Λυδίας ή της Φρυγίας. Παντρεύτηκε την Ιπποδάμεια και απέκτησαν τον Ατρέα, το Θυέστη, το Χρύσιππο και άλλα παιδιά.

Σε μια εποχή που ο Πέλοπας ήταν νέος, ο πατέρας του αποφάσισε να δοκιμάσει τους θεούς. Έτσι, τον έκοψε σε κομμάτια και πρόσφερε στους θεούς τα μέρη του σαν γεύμα. Όλοι οι θεοί αντιλήφθηκαν αμέσως την βδελυρή πράξη, εκτός από τη Δήμητρα, που ήταν πικραμένη για την απαγωγή της κόρης της, και έφαγε ένα μέρος του ώμου. Όταν οι θεοί τον αναστήσανε, αντικατέστησαν το μέρος του ώμου που έλειπε με ένα κομμάτι ελεφαντόδοντου.

Στη συνέχεια, οι θεοί απέβαλαν τον Τάνταλο από την πατρίδα του, και ο Πέλοπας ακολούθησε τον πατέρα του στην εξορία. Έφτασαν στην Ήλιδα, όπου ο Πέλοπας ανταγωνίστηκε τον βασιλιά Οινόμαο σε έναν αγώνα αρματοδρομίας. Με τη βοήθεια του Ποσειδώνα και της Ιπποδάμειας, κόρης του Οινόμαου που ερωτεύτηκε τον Πέλοπα, κατάφερε να τον νικήσει. Έπειτα, έγινε ο βασιλιάς της Ήλιδας και παντρεύτηκε την Ιπποδάμεια. Έτσι, έγινε ο πρόγονος της τραγικής οικογένειας των Πελοπιδών και ο ιδρυτής των Ολυμπιακών αγώνων.